Hlavnou činnosťou spoločnosti je logistika a cestná nákladná doprava, ktorej sa venujeme už od roku 1996 a poskytujeme komplexné riešenie prepravy tovaru vo vnútroštátnej aj medzinárodnej preprave. V roku 2011 sme sa pretrasformovali z firmy Peter Varáček na spoločnosť BBlogistika s.r.o.
 
Doprava:

- ponúkame vnútroštátnu prepravu kusových a paletových zásielok, celovozové prepravy vlastnými vozidlami, ako aj vozidlami našich partnerov
- zásielky doručujeme vo vnútroštátnej preprave v bežnej prepravnej dobe do 24 a 48 hod. od prevzatia zásielky na prepravu
- na všetky vozidlá spoločnosti sa vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri preprave tovaru vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave

Logistické služby:

- naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti sú zárukou, že nami ponúknuté logistické riešenia budú šité na mieru každého partnera
ponúkame:
- evidenciu, štatistiky, archiváciu dokladov, rozdružovanie, balenie, resp. dobalenie , distribúciu.....

Skladovanie:
- znížte svoje pevné náklady a plaťte len za plochu, ktorú skutočne využijete

Sledovanie zásielky:
- realizáciu značenia zásielok vstupujúcich do systému plánujeme na jún 2010
- informácia o stave a priebehu prepravy Vašej zásielky bude dostupná on-line

Kvalita:
- monitorovaním všetkých našich dodávateľov pracujeme na neustálom zvyšovaní kvality nami poskytovaných služieb
Copyright 2019, BB logistika designed by nebotra