BBlogistika, s.r.o.
Rakytovská cesta 6C
974 05 Banská Bystrica

prevádzka
Rakytovská cesta 6C, 974 05 Banská Bystrica
(časť Rakytovce)

Zapísaný v Okres. Súd B.Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:17958/S
IČO: 45480222
IČ DPH: SK2022997559

autodoprava: +421 915 837 538
vyťaženie: +421 915 874 604
fax: +421 48 414 36 13


Ing. Peter Varáček
konateľ
mobil: +421 905 223 871
e-mail:

Oľga Varáčková
dispečer autodopravy
mobil: +421 915 837 539
e-mail:

Mária Pavlíková
dispečer autodopravy
mobil: +421 915 837 538
tel.: +421 48 414 36 12
e-mail:

Soňa Psotová
fakturantka, ľudské zdroje
mobil: +421 917 448 753
tel.: +421 48 414 36 10
e-mail:
Copyright 2019, BB logistika designed by nebotra